วิธีติดตั้งพรีเซต DNG ในแอป Lightroom ในมือถือ

มีขั้นตอนติดตั้งตามนี้ค่ะ 1. นำพรีเซต DNG ไปฝากไว้ใน Cloud Drive ที่ถนัด กรณีนี้ใช้ Google Drive จากนั้นเปิดโฟลเดอร์ที่เก็บพรีเซต DNG แล้วกด “…” ที่พรีเซตที่ต้องการ 2. กด Open in 3. เลือกแอป Lightroom 4. กด Launch Lightroom Now 5. เลือกพรีเซต DNG ที่ต้องการ 6. กดเมนู “…” เลือก Create Preset 7. ตั้งชื่อกลุ่ม และชื่อพรีเซต 8. กดเลือกใช้พรีเซตได้เลย ถ้าต้องการติดตั้งอันอื่นๆ เพิ่ม ให้ทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกอีกทีนะคะ