Reply 2014

อัลบั้มนี้ถ่ายไว้เมื่อสองปีก่อน ช่วงกลางเดือนมีนา ปี 2014 ที่สนามกีฬาในมอชอ
ช่วงเวลานั้นที่เชียงใหม่ดอกไม้กำลังบานสวยเชียว เลยชวนรุ่นน้องไปถ่ายรูปเล่นกัน
คิดถึงช่วงเวลานั้นที่ได้ถ่ายรูปไป ทำวิทยานิพนธ์ไปพร้อมๆ กัน ชีวิตสโลว์ไลฟ์สุดๆ
อยากไปอีกจัง คถ. นะ มอชอ ッ
☁☀☁
IMG_3943-2IMG_3961-2IMG_3984IMG_3987IMG_3999IMG_4014IMG_4029IMG_4034IMG_4040IMG_4073-2IMG_4079IMG_4082IMG_4133IMG_4149IMG_4130-2IMG_4127-2


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s